was successfully added to your cart.

Wakacje z głową – regulamin konkursu

By 26 lipca 2017Uncategorized

#Wakacje z głową

regulamin konkursu fotograficznego

 

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs fotograficzny Wakacje z głową (zwany dalej konkursem) organizowany jest przez SYS Blankę Sysiak właściciela marki ZielonePojęcie (zwany dalej organizatorem)
 2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych wakacyjnych zdjęć z widocznym logiem Zielonego Pojęcia
 3. Celem Konkursu jest wyłonienie zdjęcia z widocznym logiem ZielonegoPojęcia, które uzyska największą ilość polubień na Facebooku
 4. Za przeprowadzenie konkursu odpowiada koordynator konkursu

 

Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób, które próbowały produktów Zielonego Pojęcia na wyjazdach wspieranych przez organizatora
 2. Uczestnikiem konkursu staje się każdy, kto zgłosi swoje zdjęcia zgodnie z regulaminem

 

Zgłaszanie zdjęć

Aby zgłosić zdjęcie do konkursu należy:

 1. Wykonać zdjęcie, na którym będzie widoczne logo Zielonego Pojęcia
 2. Opublikować zdjęcie na Facebooku  lub Instagramie
 3. Oznaczyć  zdjęcie: @MamZielonePojecie  #wakacjezglowa
 4. Zdjęcie musi być widoczne dla organizatorów i każdego kto kliknie #wakacjezglowa
 5. Polubić konto na Facebooku i Instagramie Zielonego Pojęcia(@MamZielonePojecie)

 

Zdjęcia

 1. Zgłaszając zdjęcie uczestnik zaświadcza, że przeczytał i zaakceptował zapisy niniejszego regulaminu
 2. Zgłaszając zdjęcie uczestnik oświadcza, że wykonał je samodzielnie, przysługują mu wszelkie prawa autorskie i wyraża zgodę na nieodpłatną publikację zdjęcia na stronach i portalach społecznościowych ZielonegoPojęcia podczas działań promocyjnych
 3. Zgłaszając zdjęcie uczestnik oświadcza, że wszystkie osoby na zdjęciu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku na stronach i portalach społecznościowych Zielonego Pojęcia podczas działań promocyjnych
 4. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania nagrodzonych zdjęć i ich edytowania
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub nierzetelnych danych

 

Wyniki

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po dokonaniu wyboru przez jury na Facebooku i Instagramie Zielonego Pojęcia

 

Nagrody

Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody o wartości:

 • I miejsce – 500 zł
 • II miejsce – 300 zł
 • III miejsce – 100 zł
 • 200 zł dla autora zdjęcia, które zbierze największą liczbę polubień do dnia 10 września 2017

Dodatkowo 200 zł dla autora zdjęcia z największą liczbą polubień na dzień 10 września 2017

Organizator może zdecydować o wręczeniu dodatkowych nagród w ramach konkursu

 

Harmonogram Konkursu

 1. Termin zgłaszania zdjęć: 10 września 2017
 2. Termin rozwiązania konkursu: 18 września 2017
 3. Harmonogram Konkursu może ulec zmianie

 

Wybór

 1. Wyboru spośród wszystkich zdjęć spełniających warunki konkursu dokonuje jury
 2. Od decyzji jury związanych z oceną artystyczną zdjęć nie przysługuje odwołanie

 

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie i interpretacja niniejszego regulaminu należą do koordynatora konkursu
 2. Od decyzji koordynatora można się odwołać w ciągu 7 dni pisząc na adres promocja(at)zielone-pojęcie.pl w tytule: Wakacje z głową

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Zielonego Pojęcia

Michał Pluta

Author Michał Pluta

More posts by Michał Pluta